Libera Filomena Taronna non smette di stupirci con le sue  composizioni dialettali, vi proponiamo con orgoglio quest’ultima che ci ha gentilmente ci ha inviato.  

E ne m’arrènne!

 

E ne m’arrènne

a nnu paèise

maletrattète

e vinde,

misse

sotte lli pite,

e assìmete,

cume nnu vecchie,

sulutàrie,

‘ngagnète,

plu munne!

 

E ne m’arrènne,

a nna vòucia mute

che ‘ntròune

pe tutte zenne,

ca wagghie

e vecculìcchie

ce abbràzzene,

pla pavùre,

e lli strete,

trèmene,

sozze sozze,

l’ànfete a morte,

sèndene,

irète lli porte.

 

E ne m’arrènne,

alli vurle,

desprète,

che scette

ssa terre,

quanne chième,

avvacànde,

i figghie suue,

spirte

pe fòure,

tele e quele

 alli campène,

eje nùtele,

ca chiàmene,

pure lòure.

 

E ne m’arrènne

allu chiànde,

amère,

dli paisène,

cume fòssere

ai pite u llitte

dlu malète,

ch’òu perse

u fiète,

e mo mòure

e mo rrete.

 

E ne m’arrènne,

ca pure a  sperànze,

straqque

 de stè tese,

cè ssettète

e nce jàleze,

a mendòune,

terra sande

ou pegghiète!

 

E no,

ca ne m’arrènne!

Me mecche

ponda ponde

llu uinde

e tòzzele

allu munne:

aqquà t’aspècche,

mo

ce fatije,

statte allèrte!

Monde,

jè llu pajèse mije

e tene llu còrie tuste,

nnèje murte ancòure!

E sime muntanère,

nuje,

fatte a mmestìre,

 pli mustàzze,

e pla chepa toste

cume lla prete,

brutta razze!

Nn’avìme pavùre,

ca la fatìje,

 pèise

sope lli custe!

Ce affertuquème

lli vrazze,

e quande costa coste,

la pegghième

da irète

e llu paèise,

 ‘ngarechènne,

ne mmòure,

ci’adèrge

arrète!

 

 Libera Filomena Taronna