logo

Lu   destine
Lu   destine de ognune
         ste' scritte.
Niente depe'nde da nuje
  ne' la gioje,né  lì delore, 
  né  lu be'lle,né  lu brutte;
manke la vite ke facime
          è  la nostre.
    Kedune ce de' na me'ne:
     e allore ké  c'importe
  quant'Anne am ma campe'.
        Sime schitte ma mure'sce,
     appe'ne lu sole ce ne ve'
           sparisce pur e'sse.
    E arrivene pensire e malatie:
             vevime  ogni jurne 
         l'ultime mume'nte
          lasse'me tutte fore 
      nvidje e malepensire:    
      tante nn sime nuje
   ca liputime cummanne'.