logo

Fanòje a Sangesèppe

Legne a mendùne,

vicchie e ceppùne,

avisse vògghje,

e Sangesèppe

de fanòje

ce chemmògghie.

Ce accundènde,

u puwerìedde,

de taulùne

e cascetìdde,

e cchiù de tande

ne pretènne.

Lli iròsse

apprìme apprìme

e lli pecenènne

a rime a rrime.

Struquatùre

e assucapànne,

strutte pla fatìje

de jànne e jànne,

chiancarèdde scianghète,

furcèdde storte

e pla chepa calète,

pite chemò,

zelìnghe zelànghe

e quetre,

nné fevure e nné poste,

sembe vacànde.

Coremìje,

ssa fanòje,

Sangesè,

quanda pezzendarìje!

Nna cosa ndutte,

tene

pe segnurìje,

quedda schele

de tratùre,

ncemechète,

a vune a vune,

che ncròuce

cume e Criste,

te porte ngìele,

fise a tuqquè,

a lune!

E si figghie alla fertùne,

Sangesè,

e presciatìlle,

addà sckitte stè

au ssecùre,

quande pìje vule

e nnè

cchiù pavùre!

Ca vampe de fuche,

a ciucce allanghète,

ce màngene

pòlepe e jòssere!

Assenz’ànneme,

lli scùerzele,

rusuquète,

lli spùtene fòure,

lli scrianzète,

cume lu fume

lli cemmenére!

Mbrièche

e a pise murte,

fenànghe a segge

ze Cajèle,

avì avì,

mò ce appàdde

e mò arrète.

Ma accussì,

ce defènne,

a ntramesèdde,

ce dè curàgge,

punde lli pite,

e rumène ancòure

mbese.

E cchè po cambè,

ciu’assacrèide,

pure jèsse,

ca ngarechènne,

morte a litte

ne nfè!

Jisse e trese,

pure llu winde,

pla fanòje

ciòu dete nna ntese,

appìcce u scurde

e tòzzele allu còure.

All’àrije llu nese

e jùecchie ngandète,

sune, cante e balle,

ce jàrde a nuttète,

perde u fiète

e mmòure!

(Libera Filomena Taronna)