logo

L’amore oltre la vita

Meche’

se me sinte

fammelu capisce

assittete a su mure’tte.

Quanta volte che si venute

nda sta vadde

ce sime se’mpe accunfrunte’te,

ma tu nn ma me’viste

se’mpe pe sa ke’pa cale’te

sule ,sule e triste

me’ na volte

cavisse ialze’te l’ucchie

pe fareme na care’zze;

jie so  ste’te se’mpe qua

te ste’ve aspette’nne.

Lu sacce ca ma vulute

se’mpe be’ne

mo’ nn te lasse chiu’:

venetimme pe me’

damme la me’ne,

Amo’.