logo

 Cuddu iurn nn so sciut

pl'alt carpentiere

a tagghie' l'arul,

Ma so rume's sule sule

Ndla capanna pe ste'

attinte a li pegne'te.

Me ne ste've Citte citte

Appensere'te

e me piace've senti'

li lamintedlu uosche

al lu passagge dlu winte.

Quann me so accorte

de na mulnare'dd

che ciampeche'v vicine

torne turne li pegne'te

come se vule'sse assagge'

lu fume dli cicere

dli fasule e dli fe've;

Me uarde've senza paure

e nn ce ne vule've,

Ma me gere've alle'rie 

alle'rie a nu quarte e annalte,

come se me vule'sse nvete'

a sciuche' pe ie'sse.

Nn ce vule've cre'de 

allucchie mije;

Ma po' pure ije eje misse

li scinele e me so true'te

a vule' nsimbre sope

li cime che sciuche'vene

e treme'vene pla gioje

ca pure li crestie'ne,

come la mulnare'dd,

ie'rene cape'ce de vule'.