logo

Lu ciucciaredde
Costa coste,reponte reponte
        scenne've a Macckkie;
a nu ce'rte mume'nte eije viste
            nu ciucciaridde
sule sule e senza padrune.
    Me so avvecene'te,
da na iamme cacce've sangue
e me uarde've come  se
     me vule'sse parle'.
Prime tene've paure,ma 
me so fatte curagge e come
fanne li cafune dlu  pae'se mije,
me so misse a parle' pl asene
pe sapi' che'li era successe.
  Lu padrune,me disse me vule've. careke'
chiu' de quante pute'sse purte'
 e ije me so misse a  mene''calice e allore pe nu 
            bastone
mou de'te nde li iamme
e a qua mou lasse'te.
            Eije
- cercke'te d'accuntantarle
ma proprje nn ce la face've
e mo me se'nte sule, 
abbandune'te e se'nza padrune.
 Me so misse a cumpassione
e me leie  abbrazze'te.
Lu ciucce ce'misse a ragghie'
e Mou fatte capi' ke pure
n'Asene e've bsugne de 
              Na Care'Zze.