Povera mme',

appe'se da tanta timpe

se'nze ca nisciune

me cure e m'appre'zze;

prime tene've cumpagnie

nda tutte li stre'de

mo' so rume'se sola sola

abbandune'te allu winte,

ai tempe'ste e alla ne'gghie.

           Sotte e sope

           n nanze e ire'te

     come nu pupazze:

vuie nn ve n'accurgite

ma ije nn so' de pezze.

   Quanta uagnune

  eje fatte n'ammure'

 quanne passe'vene pli stre'de

e me vede'vene alle'rie alle'rie,

       nn fe' ninte

     ca kike volte

   me face'vene me'le

          pli mazze.

Ije li vede've da sope

   e ce rere've

   pecche' ie'rene nnuce'nte;

              ma mo'

me sparene e m'appicene

e sbattene pure li me'ne

a mizze a tanta fu che.

            Che'ie fatte

pe ie'sse tratte'te accussi'.